Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń  regulują przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r, poz. 615)

ZASIŁEK RODZINNY

Zasiłek rodzinny na dziecko przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł.

W przypadku zasiłku rodzinnego stosowana jest zasada „złotówka za złotówkę”, tj. przyznaje się zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego w wysokości różnicy pomiędzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych z dodatkami a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. W przypadku, gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona z zastosowaniem mechanizmu złotówka za złotówkę jest niższa niż 20,00 zł, świadczenia nie przysługują.

Wysokość zasiłku rodzinnego (miesięcznie):

na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia - 95,00 zł.

na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia - 124,00 zł.

na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia, a także na dziecko do ukończenia 24 roku życia, gdy posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - 135,00 zł.

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Jeśli na dziecko przysługuje zasiłek rodzinny to przysługuje także prawo do dodatków, w tym z tytułu:

urodzenia dziecka  (1 000,00 zł jednorazowo),

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400,00 zł miesięcznie),

- samotnego wychowywania dziecka:

  1. 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej niż 386,00 zł,
  2. kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł.  miesięcznie na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci,

- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - troje i więcej dzieci (95,00 zł. miesięcznie),

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego:

  1. 90,00 zł.
  2. 110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

- rozpoczęcia roku szkolnego (100,00 zł jednorazowo),

- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (od września do czerwca):

  1. w związku z koniecznością zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły (np. bursa, internat) - 113,00 zł. miesięcznie,
  2. w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły - 69,00 zł. miesięcznie.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka  przysługuje jeśli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał kwoty 1 922,00 zł. – 1 000,00 zł.  jednorazowo. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny