Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Wypłacanie świadczenia na poczet alimentów, w przypadku bezskutecznej egzekucji świadczeń  alimentacyjnych,  następuje na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2021 r, poz. 877 ze zm.).

 

ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

 

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 r.ż. w przypadku nauki w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia przez nią 25 r.ż. albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo. Świadczenie przysługuje jeśli dochód rodziny z roku poprzedzającego okres zasiłkowy w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 900,00 zł.

W przypadku, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza 900,00 zł. o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, ustalona jw. jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Świadczenie przysługuje  w wysokości bieżąco ustalonych alimentów wyrokiem sądu, ale nie wyższej niż 500,00 zł. miesięcznie na każde dziecko.

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny